اب اکسیژنه و یونیزه چیست؟

در این روش با اضافه نمودن و تزریق اکسیژن به مولکول های آب آن را طی یک فرایند فیزیکی غنی سازی می نماییند.با این روش مقدار جذب اکسیژن توسط بدن بالا رفته و باعث عملکرد بهتر سلول ها می گردد.
در این فرایند اکسیژن محلول در آب از طریق مخاط دهان و در ادامه عبور خود در دستگاه گوارش جذب و به خون انتقال می یابد.
مصرف آب با چنین خصوصیاتی  برای ورزشکاران ، دانش آموزان ، مادران باردار و حتی سالمندان بسیار مفید و موثر است.
ساکنین کلان شهرها  نیز به جهت افزایش میزان آلودگی می توانند با مصرف این گونه آب ها به جذب بیشتر اکسیژن بدن کمک نمایند.
دستگاه های تصفیه آب  با عبور آب از منافذ ریز غشاء ممبرین خود بعضی از مولکول های آب را شکسته و آبی با همین خواص و خوصوصیات برای شما فراهم می نماید.

آب اکسیژنه چیست

آب یونیزه چیست

خواص آب اکسیژنه

خواص آب یونیزه

کلمات کلیدی:

فروش دستگاه تصفیه آب/دستگاه تصفیه آب/قیمت دستگاه تصفیه آب/دستگاه تصفیه آب تایوانی/دستگاه آب شیرین کن/تصفیه آب در تهران/تصفیه آب در کرج/فیلتر یخچال ساید/فیلتر آب یخچال/فیلتر سامسونگ/فیلتر یخچال سامسونگ/فیلتر یخچال الجی/فیلتر یخچال ال جی/فروش فیلتر ال جی/فیلتر آب یخچال/قیمت فیلتر آب یخچال/فیلتر آب یخچال ساید/فیلتر یخچال سامسونگ/فیلتر یخچال ال جی/فیلتر آب یخچال