فروش دستگاه های تصفیه آب و انواع فیلتر های ساید    ۰۹۱۲۲۴۸۰۸۰۲   -۰۲۱۴۶۰۴۰۲۳۳

jhgfd

آب به دلیل آرایش مولکولی ویژه دارای قابلیت های گوناگونی بوده که یکی ازاین توانایی ها قرار دادن آن به عنوان یک حلال با قابلیت بالاست. این قابلیت همیشه به سود ما نیست. حل شدن بسیاری از ناخالصی ها و ترکیبات مضرواستفاده ما ازاین آب به عنوان آب شرب باعث ورود این ترکیبات به بدن ما می شود. آفت کش ها، فلزات سنگین، فاضلاب صنعتی، انواع پسماند دارویی، مواردی هستند که به وسیله آب به صورت محلول در آمده و همراه آن می تواند وارد بدن ماشوند. این مواد به دو صورت آنی و تدریجی می تواند موجب بروز امراض گوناگون گردند. یکی از راه های شناخت مواد محلول در آب آزمایش الکترولیز است. این دستگاه تشکیل شده است از دو قطب مثبت و منفی که از جنس آهن و آلومینیم می باشد. لازم به ذکر است آب درحالت طبیعی جزء رساناها بشمار می آید که به این حالت آب هدایت الکتریکی گفته می شود. هر چقدراملاح محلول در آب بیشتر باشد هدایت الکتریکی یا رسانا بودن آب بیشتر خواهد بود. وقتی که ما دو سر قطبهای منفی و مثبت دستگاه را داخل آب می گذاریم این قطبها از خود یون آزاد می کنند وهر چه املاح محلول در آب بیشتر باشد این قطبها یون های بیشتری را از خود آزاد می کنند و با نمک های در آب ترکیب شده و موادی بصورت لجن در آب ظاهر می گردد. درعکس روبه رو یک لیوان آب آشامیدنی شهری را می بینیم که هر روزه ماآن را می نوشیم یا در تهیه غذا از آن استفاده می کنیم .
تنها پس از ۱ دقیقه الکترولیز، همان آب به ظاهر شفاف و گوارا تبدیل به یک محلول غیر آشامیدنی می شود. در واقع ذرات محلول در آب که ما در حالت عادی آنها را نمی بینیم ازآب جدا شده و ما قادر به مشاهده آنها خواهیم بود. بله درست است ، این آب می تواند آبی باشد که ما هر روزه از آن استفاده می کنیم.

آزمایش آب با دستگاه الکترولیز

دستگاه الکترولیزچیست

نحوه آزمایش ناخالصی آب

کلمات کلیدی:

فروش دستگاه تصفیه آب/دستگاه تصفیه آب/قیمت دستگاه تصفیه آب/دستگاه تصفیه آب تایوانی/دستگاه آب شیرین کن/تصفیه آب در تهران/تصفیه آب در کرج/فیلتر یخچال ساید/فیلتر آب یخچال/فیلتر سامسونگ/فیلتر یخچال سامسونگ/فیلتر یخچال الجی/فیلتر یخچال ال جی/فروش فیلتر ال جی/فیلتر آب یخچال/قیمت فیلتر آب یخچال/فیلتر آب یخچال ساید/فیلتر یخچال سامسونگ/فیلتر یخچال ال جی/فیلتر آب یخچال