فروش دستگاه های تصفیه آب و انواع فیلتر های ساید    ۰۹۱۲۲۴۸۰۸۰۲   -۰۲۱۴۶۰۴۰۲۳۳

ایرادات تفکیکی قطعات اصلی دستگاه :

فیلترهای پیش تصفیه :
۱) فیلترهای پیش تصفیه ممکن است کیپ شده وباعث عدم عبور آب شوند .
نشانه : گیج فشار دستگاه بالا نمی آید – از شلنگ ورودی ممبران آب نداریم.
۲) فیلتر اول ممکن است کوتاه باشد وآب بخوبی از فیلتر عبور نکرده ومقداری از گل ولای و مواد جامد نامحلول در آب به قسمت های بعدی دستگاه می رود .
نشانه : فیلتر پس از طی مدت زمان زیادی از نظر ظاهری کثیف نمی شود وتمیز می ماند .
۳) فیلتر دوم وسوم کیفیت مطلوبی ندارند (فیلترهای چینی غیراستاندارد) وباعث ایجاد طعم و بوی نامطبوع در آب شده و با عدم حذف صحیح کلر آب باعث خرابی زودتر ممبران می شوند .
۴) فیلتر دوم ممکن است دارای ذرات ریز کربن باشند و خارج نکردن آن باعث آسیب به ممبران شود .
۵) واشر های فیلتر دوم وسوم به خوبی در جای خود قرار نگرفته اند وعمل فیلترینگ آب به خوبی انجام نمی شود .
۶) واشر های بالایی فیلتر دوم یا سوم تغییر شکل می دهند (باد میکنند)وراه عبور آب را مسدود می کنند .

سوئیچ LOW:
۱) سوئیچ خراب شده وعمل نمیکند . نشانه :دستگاه روشن نمی شود واز کار می افتد .
۲) دستگاه پس از قطع شدن آب ورودی همچنان کار می کند وبرق دستگاه قطع نمی شود .
۳) هنگام قطع یا افت فشار آب شهری سوئیچ دستگاه نوسان می کند .
۴) در مواردی که سوئیچ مستقیما از برق ۲۲۰ شهری تغذیه می شود ممکن است با خیس شدن آمپر زیادی از ترانس گرفته شود وباعث افت فشار دستگاه شود.
۵) ممکن است از قسمت میانی سوئیچ در اثر فشار بالای آب شهری نشتی رخ دهد .

سوئیچ High:
۱) شایع ترین ایراد این قطعه از کار افتادن سوئیچ می باشد . نشانه : دستگاه روشن نمی شود .
۲) عدم اتوماتیک کردن دستگاه هنگام پرشدن مخزن
۳) نوسان دستگاه در هنگام اتوماتیک کردن
۴) نشتی از قسمت میانی سوئیچ

ترانس :
۱) افت ولتاژ خروجی ترانس و ضعیف شدن ترانس . نشانه : کاهش فشار پمپ – افت فشار گیج دستگاه
۲) از کار افتادن ترانس . نشانه : دستگاه روشن نمی شود .

موتور :
۱) ضعیف شدن موتور (گشتاور چرخشی آرمیچر موتور) . نشانه : افت فشار گیج دستگاه
۲) صدای غیرعادی پمپ در حین کار به علت مشکل بلبرینگ ها .
۳) جام کردن بلبرینگ ها و از کار افتادن پمپ
۴) قطع و وصل موتور در حین کار به علت مشکل درب ذغال یا کلکتور پمپ
۵) نشتی از سری پمپ – نشت آب به داخل موتور وخراب شدن آرمیچر موتور (جام کردن بلبرینگ ها )
۶) فشار پایین سری پمپ به علت خراب شدن و فرسودگی سری پمپ موتور
۷) مصرف آمپر بالا (آمپر کشیدن موتور) .نشانه : سوختن مکرر ترانس (ترانس بعد از مدت زمان اندکی می سوزد .)

ممبران :
۱) اشباع شدن ممبران به وسیله گل ولای ، نمکها واملاح زیاد محلول در آب (تولید کم دستگاه) .
نشانه : ممبران سفت می شود و تولید دستگاه به صورت قطره ای شده و دستگاه یکسره کار می کند .
۲) شور شدن آب تولیدی از ممبران و بالا رفتن سختی آب خروجی دستگاه .
۳) پسآب زیاد وتولید کمتر از حد استاندارد (بصورت سوزنی پیوسته – حداقل ۲۰۰ سی سی در دقیقه)

هوزینگ ممبران :
۱) نشتی از قسمت درب هوزینگ ممبران وزانوی های ورودی وخروجی هوزینگ ممکن است رخ دهد .
۲) قسمت انتهای داخلی هوزینگ ممبران ممکن است ترک برداشته وباعث اختلاط آب تولیدی وپسآب شود
نشانه : سختی آب خروجی از هوزینگ ممبران بالاست ومقدار تولید معمولا بیشتر از حد استاندارد است .

زانو سوپاپدار :
۱) زانوی سوپاپدار بصورت یکطرفه عمل نمی کند ودر حالت برعکس هم آب رد می کند .
نشانه : دستگاه هنگام اتوماتیک کردن به صورت مداوم نوسان می کند ویا اصلا اتوماتیک نمی کند .
۲) زانوی سوپاپدار در هنگام کار با عبور آب دستگاه صدای ناهنجاری تولید کند .(سوت می کشد)

شیر برقی :
۱) ممکن است شیر برقی کیپ شده ومانع عبور آب به ممبران گردد .
نشانه : دستگاه کار می کند اما هیچگونه خروجی از هوزینگ ممبران نداریم حتی فاضلاب .- باعث داغ شدن موتور می شود .
۲) عدم قطع پسآب دستگاه هنگام اتوماتیک کردن و پس از خاموش شدن دستگاه .

چهارراهی :
۱) نشتی از قسمت بین دو پوسته بالایی وپایینی چهارراهی
۲) سوراخ شدن واشر چهارراهی واختلاط آب شور وتصفیه شده .
نشانه : سختی آب ذخیره شده در مخزن بالاست ولی سختی آب خروجی از هوزینگ ممبران مطلوب است .
۳) عدم قطع پس آب پس از خاموشی دستگاه واتوماتیک کردن دستگاه ، در فشار های بالای آب شهری
۴) کیپ شدن واشر داخل چهارراهی وعدم عبور آب به داخل ممبران نشانه: گیج فشار بالا نمی آید .
۵) تولید صدای ناهنجار در هنگام برداشت آب از مخزن

کپسول تخلیه فاضلاب (مقاومت) :
۱) خروج بیشتر از حد استاندارد پسآب دستگاه .
نشانه : گیج فشار دستگاه افت می کند – سختی آب تولیدی به مقدار لازم پایین نمی آید اندکی بالاتر از حد استاندارد می ماند .
۲) خروج پسآب کمتر از حد استاندارد . نشانه : کیپ شدن سریع وغیر معمول فیلتر ممبران

فیلتر پست کربن :
۱) طعم نامطبوع آب تولید شده ( طعم ماندگی آب داخل مخزن )
۲) کیپ شدن فیلتر پست کربن . نشانه : کاهش فشار آب خروجی از شیر برداشت .

مخزن :
۱) افت فشار باد مخزن . نشانه : کاهش فشار آب خروجی از شیر برداشت
۲) سوراخ شدن تیوپ لاستیکی داخل مخزن . نشانه : از قسمت والف باد مخزن، آب خارج می شود .
۳) عدم آبگیری مخزن به علت چسبیدن تیوپ لاستیکی به سقف جداره داخلی مخزن .
۴) از بین رفتن رزوه پلاستیکی در محل بستن شیر مخزن و نشت آب از محل رزوه

شیر میکسر :
۱) هرز بودن شیر میکسرو خروج آب از آن در هنگام بسته بودن .
نشانه: گیج فشار افت میکند – مقدار تولید زیادتر از حد معمول است – سختی آب خروجی بالاست .
۲) یکطرفه نبودن شیرمیکسر ویا خراب بودن زانویا کپسول یکطرفه بعداز آن
نشانه: درحالتی که شیرمیکسر نیمه بازاست، هنگام پرشدن مخزن، دستگاه نوسان دارد وخاموش نمی شود.

شیر بکواش :
۱) هرز بودن شیر بکواش و خروج آب از آن در هنگام بسته بودن .
نشانه : زیاد بودن مقدار پسآب دستگاه با وجود تعویض مقاومت .
۲) برگشت فاضلاب به داخل ممبران در صورت خراب بودن شیربکواش (درهنگام خاموشی دستگاه)

خرید قطعات دستگاه های تصفیه آب

تعمیر دستگاه های تصفیه آب

روش قطعات دستگاه های تصفیه آب

کلمات کلیدی:

فروش دستگاه تصفیه آب/دستگاه تصفیه آب/قیمت دستگاه تصفیه آب/دستگاه تصفیه آب تایوانی/دستگاه آب شیرین کن/تصفیه آب در تهران/تصفیه آب در کرج/فیلتر یخچال ساید/فیلتر آب یخچال/فیلتر سامسونگ/فیلتر یخچال سامسونگ/فیلتر یخچال الجی/فیلتر یخچال ال جی/فروش فیلتر ال جی/فیلتر آب یخچال/قیمت فیلتر آب یخچال/فیلتر آب یخچال ساید/فیلتر یخچال سامسونگ/فیلتر یخچال ال جی/فیلتر آب یخچال